Mijn Motivatie

Wat mij boeit bij bemiddeling is de menselijke benadering voor het oplossen van problemen. Het vereist enerzijds een empathisch vermogen en anderzijds ook een gestructureerde aanpak. Mijn opleiding rechten steunt mensen om het juridisch kader beter te schetsen, terwijl mijn opleiding in bemiddeling helpt om via coaching en begeleiding tot een constructieve dialoog te komen. Van deze combinatie aan kennisgebieden maak ik dankbaar gebruik om de invalshoek van de problematieken te verruimen en zo gericht mogelijk, samen met jullie, naar de correcte en aanvaardbare oplossing te werken.

 

 
 
Selectie1.jpeg