wat is bemiddeling?

In een conflict verhinderen de meningsverschillen vaak de dialoog en het zoeken naar een consensus. Bij bemiddeling gaan we op vrijwillige basis op zoek naar oplossingen, rekening houdend met de bekommernissen van beide partijen of partners. Met een correcte techniek van bemiddeling komt men uiteindelijk zelf tot een oplossing die aanvaardbaar is voor beide.

 

 
—

 
 
je haalt meer voordeel als je in de toekomst nog met elkaar kan praten
 
 

 

Samen en vrijwillig

Bemiddeling is een mogelijke manier om samen meningsverschillen op een vreedzame en efficiënte manier op te lossen. 

Bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis en is vertrouwelijk.

Een bemiddelaar is volledig onafhankelijk en geeft voldoende informatie. Zo worden partijen geholpen om op gelijke voet te onderhandelen en zo zelf tot een aanvaardbare oplossing te komen.

 

De Fases

Bemiddeling verloopt in verschillende fasen:
- een intakegesprek
- de verkenningsfase
- de onderhandelingsfase
- de oplossing-overeenkomst
Voor een uitgebreide uitleg klik je door naar de werkwijze.

 

De Regels

Bemiddeling zoals het door de Federale Overheid is erkend, gebeurt volgens een vastgesteld protocol. Dit omvat een aantal afspraken en regels die toegelicht worden bij de aanvang van de gesprekken.

Bij een erkend bemiddelaar de verkregen overeenkomst gehomologeerd worden. Dit betekent dat indien de overeenkomst niet zou worden nageleefd die overeenkomst gerechtelijk afdwingbaar wordt. Het zijn de betrokken partijen die hiervoor kunnen kiezen.

 

De voordelen

buiten het gerecht

Bemiddeling vindt plaats buiten het gerecht om waardoor je zelf het conflict in handen neemt en controle behoudt over het verloop, je zelf beslist wanneer de afspraken definitief worden en eveneens zelf beslist of de gemaakte afspraken in een overeenkomst worden vastgelegd. Zo kan het een stuk efficiënter verlopen en dus ook sneller dan langlopende gerechtelijke procedures.

Omdat er geen winnaar en geen verliezer is, is het resultaat van bemiddeling een win-win voor beide partijen.

Bovendien gebeurt de bemiddeling in een gezellige en vertrouwelijke sfeer.


dialoog

De bemiddelaar geeft duidelijke informatie en brengt de dialoog tussen jullie terug op gang. Communicatie is immers belangrijk bij het oplossen van een conflict.

De bemiddelaar reikt, door zijn/haar ervaring en kennis in de materie, mogelijke oplossingen aan, als suggestie die bij de partijen nog niet gekend zijn.


geheim

Een bemiddelaar heeft een strikte geheimhoudingsplicht: alles wat gezegd wordt tijdens de bemiddeling kan nooit buiten de context van bemiddeling ingezet worden. Dit betekent dus ook dat niets van de uitgewisselde informatie bij een gerechtelijke procedure kan gebruikt worden.