Werkwijze

De bemiddeling gebeurt in verschillende sessies. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de te regelen zaken en het tempo waarin je wil werken. Elke consultatie duurt één uur en is steeds op afspraak.

Wie kiest voor bemiddeling kiest er samen voor. Alle gesprekken verlopen met de twee partijen, al dan niet bijgestaan door een derde.

 

Kostprijs:

  • Informatiegesprek met bespreking van bemiddelingsprotocol: 80€
  • Gezamenlijk gesprek : 100€
 
Selectie1.jpeg
 

Intakegesprek

In dit eerste, vrijblijvend gesprek, luister ik naar je verhaal om zo een zicht te krijgen op de situatie. We bespreken de verschillende oplossingswegen. Als elke partij bereid is tot samenwerking en kiest voor bemiddeling, wordt het bemiddelingsprotocol ondertekend. Het bemiddelingsakkoord omvat de afspraken tussen de partijen onderling en ook de afspraken tussen de partijen en de bemiddelaar.

 
 

Verkenningsfase

In deze fase proberen we tot een akkoord te komen over de meningsverschillen en de daaraan gekoppelde standpunten. Het erkennen door beide partijen van de meningsverschillen is een belangrijk uitgangspunt.

 
 

Onderhandelingsfase

Achter elk standpunt zitten er heel wat drijfveren, belangen en overwegingen die ervoor zorgen dat je een bepaalde stelling inneemt. Concreet betekent dit dat ieder zijn of haar bekommernissen zal vertellen: wat vinden jullie belangrijk in de toekomst?

Op basis van de zaken die voor beide van belang zijn zullen jullie zoeken naar oplossingen.

 
 

OPlossingen-overeenkomst

Wanneer de bekommernissen van beide partijen gekend zijn, wordt er een oplossing gezocht. Stap voor stap overlopen we elke bekommernis en bespreken we welke oplossing het meest gunstig zou kunnen zijn. Als er door jullie akkoord is over een oplossing wordt dit in een overeenkomst opgenomen.